HOME > 연구마당 > 학술활동 > 세미나
전체 : 71

번호
제목
글쓴이
등록일
조회
71 [초청세미나] 김유일 교수(인하대) 관리자 2017/05/24 119
70 [초청세미나] Bernard Molin (Centrale Marseille) 관리자 2017/04/29 104
69 [초청세미나] Dr. Vuko Vukcevic (University of Zagr... 관리자 2017/04/01 100
68 [초청세미나] 홍도천 박사(한국선급) 관리자 2017/02/03 115
67 [초청세미나] 김유신 교수(부산대학교) 관리자 2016/12/29 105
66 [초청세미나] 윤범상 교수(울산대학교) 관리자 2016/10/28 100
65 [초청세미나] Prof. Wooyoung Choi (NJIT, USA) 관리자 2016/07/29 100
64 [초청세미나]Prof. Ronald W. Yeung (UC Berkeley) 관리자 2016/06/24 93
63 [초청세미나]Prof. Liang Cheng (The University of W... 관리자 2016/04/05 102
62 [세미나]Prof. Shijun Liao (Shanghai Jiao Tong Univ... 관리자 2016/02/22 116
61 [초청세미나]정태환 박사(노르웨이 MARINTEK) 관리자 2015/12/17 123
60 [초청세미나] Prof. Ohayon,Prof. Kwang Chun Park 20... 관리자 2015/10/28 111
59 [초청세미나] 최희준 교수 (연세대) 2015-08-21 관리자 2015/08/21 129
58 [초청세미나]홍도천 박사(한국선급) 2015-07-23 관리자 2015/07/23 129
57 [초청세미나]노유정 교수님(부산대 기계공학부)-2015-... 관리자 2015/07/22 144

1 2 3 4 5
     
부산광역시 금정구 부산대학로 63번길 2(장전동) 조선해양플랜트글로벌핵심연구센터
TEL : 051)510-3666 / FAX : 051)581-3718 / E-mail : gcrcsop@pusan.ac.kr
Copyright by GCRC - SOP All Rights reserved.