HOME > 연구마당 > 학술활동 > 세미나
[초청세미나] 홍도천 박사(한국선급)
글쓴이 관리자 등록일 2017/02/03

이전글 [초청세미나] Dr. Vuko Vukcevic (University of Zagreb)
다음글 [초청세미나] 김유신 교수(부산대학교)
     
부산광역시 금정구 부산대학로 63번길 2(장전동) 조선해양플랜트글로벌핵심연구센터
TEL : 051)510-3666 / FAX : 051)581-3718 / E-mail : gcrcsop@pusan.ac.kr
Copyright by GCRC - SOP All Rights reserved.