HOME > 연구마당 > 학술활동 > 세미나
[초청세미나] 최희준 교수 (연세대) 2015-08-21
글쓴이 관리자 등록일 2015/08/21
초청세미나
제목 : 
Meshfree method in fluid computations
강사 : 최희준 교수(연세대)

일시 : 2015년08월21일 16:30~17:30

장소 : GCRC-SOP 제1연구동(선박예인수조시험연구동) 세미나실


 
이전글 [초청세미나] Prof. Ohayon,Prof. Kwang Chun Park 2015-10-26
다음글 [초청세미나]홍도천 박사(한국선급) 2015-07-23
     
부산광역시 금정구 부산대학로 63번길 2(장전동) 조선해양플랜트글로벌핵심연구센터
TEL : 051)510-3666 / FAX : 051)581-3718 / E-mail : gcrcsop@pusan.ac.kr
Copyright by GCRC - SOP All Rights reserved.