HOME > 커뮤니티 > 공지사항
[초청세미나] Bernard Molin (Centrale Marseille)
글쓴이 관리자 등록일 2017/04/29
이전글 [초청세미나] 김유일 교수(인하대)
다음글 [초청세미나] Dr. Vuko Vukcevic (University of Zagreb)
     
부산광역시 금정구 부산대학로 63번길 2(장전동) 조선해양플랜트글로벌핵심연구센터
TEL : 051)510-3666 / FAX : 051)581-3718 / E-mail : gcrcsop@pusan.ac.kr
Copyright by GCRC - SOP All Rights reserved.